Anunț licitație închiriere sală de sport

icon

Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra Neamț scoate la licitație pentru închiriere, începând cu data de 01.01.2024, următorul spațiu disponibil:
• sală de sport – pentru activități sportive:
• de luni până vineri în intervalul orar 15.00-21.00
.
Tariful minim de pornire este de 90 lei/oră.

Participanții își vor alege intervalul orar în ordine descrescătoare, în funcție de valoarea licitării.
Licitația se va organiza la sediul unității școlare la data de 18.12.2023 ora 10:00.
În vederea participării la licitație ofertanții vor consulta documentația de participare la licitație pusă la dispoziția lor pe site-ul școlii.

Documentația pentru înscrierea la licitație va fi depusă la secretariatul școlii până la data de 15.12.2023, ora 09:00, cuprinzând obligatoriu următoarele documente:

  • Cerere înscriere la licitație (anexa 1);
  • Declarație de participare (anexa 2);
  • Fișa ofertantului (anexa 3);
  • Declarație privind falimentul (anexa 4);
  • Formular de ofertă (anexa 5);
  • Copie după certificatul de înregistrare fiscală sau copie CI;
  • Copie după certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;
  • Copie act constitutiv.