Bacalaureat 2023

th

Info utile:

  • absolvenții claselor a XII-a de la Colegiul Național Petru Rareș-Piatra Neamț, promoția 2023, vor susține probele scrise ale examenului de Bacalaureat la COLEGIUL NAȚIONAL PETRU RAREȘ din Piatra Neamț;
  • examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010);
  • repartizarea în sălile de examen va fi afișată de către comisia de bacalaureat din centrul de examen, la avizierul CNPR (și pe site-ul Colegiului);

Calendar: