Certificare Cambridge

Certificare Cambridge
Starts from:sâm, noiembrie 5, 2016 1:30PM - 2:00PM
Campus Location

Strada Ștefan cel Mare 4, Piatra Neamț 610101,Piatra Neamț,Romania

Map it
Caracteristicile cursului
Class Description

Prin structura și programele după care se ghidează, Catedra de Limbă Engleză din cadrul Colegiului Național Petru Rareș, asigură pregătirea elevilor pentru învățământul preuniversitar și universitar de performanță; misiunea Catedrei este, de altfel, mult mai amplă, dacă avem în vedere că, într-o instituție de mare prestigiu, cum este Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț, ea asigură și o înscriere în circuitul valorilor europene, promovând principiile comunicării, toleranței și multiculturalismului.

Ajutați și de faptul că “engleza este pretutindeni “ în zilele noastre, elevii reușesc să își însușească temeinic noțiunile de bază, mergând către perfecționare. Deși avem în vedere mai ales proba de competență lingvistică din cadrul examenului de bacalaureat (proba C), tot mai mulți elevi se orientează către examenele Cambridge, uneori cu scopul de a-și continua studiile peste hotare. În acest sens, reamintim celor interesați că școala noastră este centru de examen și de pretestare Cambridge, colaborând cu succes de multă vreme cu British Council, România.

Prin urmare, reuşim să găzduim anual o sesiune sau chiar două de examene cu certificare internaţională. De exemplu, pe parcursul anilor 2014 si 2016, am reușit să oferim unui număr de 55, respectiv 60 de elevi posibilitatea de a susține examenele CAE, FCE si PET în instituția noastră, aceşti elevi bucurându-se de propriul mediu educațional, evitând efortul de a se deplasa în centre din alte oraşe, precum Iaşi sau Bucureşti. Și aceasta nu a fost o experiență unică: am reușit, de asemenea, să organizăm sesiuni de examinare CAE și FCE și în anii următori, cu rezultate foarte bune din partea candidaţilor.

În concluzie, limba engleză este o prioritate în contextul unei lumi moderne și conectate la nou, iar în centrul preocupărilor se afla progresul elevilor şi pregătirea acestora pentru cerințele lumii contemporane, ținând cont de evoluția societății.

  •   Ministerul Educaţiei din România permite echivalarea anumitor certificate lingvistice cu proba de limbă străină din cadrul examenului de bacalaureat. Certificatele Cambridge PET, FCE, CAE, CPE şi BEC, indiferent de calificativ, doar cu menţiunea promovat (PASS), sunt incluse în Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională
  •  Departamentul Cambridge Assessment ESOL din cadrul Universităţii Cambridge este lider în evaluare lingvistică, iar certificatul obţinut în urma susţinerii unui examen Cambridge reflectă nivelul de competenţă lingvistică al candidatului. Certificatele eliberate de Cambridge ESOL reprezintă un element valoros în portofoliul personal al absolvenţilor de liceu (dosar de înscriere pentru studiu sau pentru obţinerea unor burse în străinătate, recrutări pentru locuri de muncă)
  •   Examinările Cambridge sunt complexe şi eşalonate pe mai multe niveluri, conform Scării Comune de Referinţă Europene, oferind posibilitatea oricărui elev, din clasa a V-a până în clasa a XII-a, de a opta pentru susţinerea examenului de la nivelul pentru care este pregătit – KET, PET, FCE, CAE, CPE sau BEC
  •   Elevii claselor a XII-a pot afla dacă certificatele Cambridge pe care le-au obţinut le-ar permite să urmeze studiile universitare la o instituţie de învăţământ din străinatate prin simpla introducere a datelor privind universitatea vizată şi certificatul obţinut în baza de căutare pusă la dispoziţie pe site-ul Cambridge English Language Assessment, la adresa: http://www.cambridgeenglish.org/recognition/index.aspx?s=1 Recunoaşterea certificatelor IELTS Pentru că numeroşi elevi aleg să obţină certificate IELTS, informaţii cu privire la recunoaşterea acestora pot fi obţinute aici: http://bandscore.ielts.org/
  •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.
Pentru a vă evalua posibilitatea de a face față cu succes unui examen Cambridge, puteti descărca și rezolva subiecte corespunzătoare nivelurilor KET (A2), PET (B1), FCE (B2), CAE (C1) și CPE (C2) la adresele de mai jos:   KET for schools PET for schools  FCE for schools CAE  CPE La aceste adrese găsiți și explicații cu privire la  durata probelor căte părți are fiecare probă numărul de puncte pentru fiecare răspuns corect pentru fiecare parte tipul de item testat în fiecare parte  cât la sută din nota finală reprezintă fiecare probă Detalii despre examenul IELTS și modele de subiecte pentru probele specifice acestui examen puteți găsi aici.    
Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding.Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully struck labrador besides and yet by goodness much bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas and less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed best and hedgehog.Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch be the unbound excluding sewed. Pangolin regarding Pangolin regarding rabbit best
  •   Regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed
  •   Pangolin regarding rabbit be the ahead and hedgehog unsuccessfully
  •   Struck labrador besides and yet by goodness much
  •   Bowed meadowlark dully jeez otter altruistically wrote oh racy alas
  •   Less when oh. Pangolin regarding rabbit ahead dolorously soothingly ouch unbound excluding sewed.