DELF

DELF
Starts from:sâm, mai 18, 2024
Campus Location

Strada Ștefan cel Mare 4, Piatra Neamț 610101,Piatra Neamț,Romania

Map it
Caracteristicile cursului
  • D.E.L.F. (Diplôme Elémentaire de Langue Française) este o diplomă de limbă franceză, eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa/Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP) din Sèvres, recunoscută în peste 160 de ţări din lume, cu valabilitate pe viaţă. Această diplomă permite nu numai echivalarea probei de competenţe lingvistice într-o limbă străină la bacalaureat, în România (pentru nivelurile B1 şi B2), ci şi înscrierea la universităţi francofone sau pentru obţinerea unei burse de studii în străinătate. De asemenea, această diplomă internaţională de limba franceză oferă un atu în plus pe piaţa muncii posesorului său. Diploma DELF scolaire se adresează exclusiv elevilor; examenul are acelaşi mod de desfăşurare ca acela pentru DELF/DALF, doar că subiectele sunt adaptate preocupărilor tinerilor de vârstă şcolară. 1200 de centre de examen sunt repartizate în 175 de ţări. Colegiul Naţional „Petru Rareş”, în colaborare cu Institutul Francez din România, este, de mai mulţi ani, centru de cursuri de pregătire şi centru de examen DELF scolaire pentru elevii din judeţul Neamţ. La Colegiul Naţional „Petru Rareş”, doi profesori de limba franceză, abilitaţi CIEP, susţin cursurile (Loredana Mitrea, Cristina Grigori) şi participă la evaluarea candidaţilor la examen. Cursurile se desfăşoară pe grupe, pentru nivelurile B1 şi B2. Un curs are 35 de ore, plus simulările de examen. Se poate înscrie la cursuri orice elev din Piatra-Neamţ, pentru nivelurile menţionate mai sus. Înscrierile au loc în luna septembrie a fiecărui an şcolar. Taxa pentru cursuri este stabilită de Institutul Francez la începutul anului şcolar. Sesiunea pentru DELF scolaire are loc, anual, la Colegiul Naţional „Petru Rareş”, în luna februarie.
Class Description