#

Plan de școlarizare

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an şcolar de Colegiul Naţional „Petru Rareș”.

#

Programe școlare

Programa școlară descrie oferta educațională a unei anumite discipline pentru un parcurs școlar determinat.

#

Planuri de învățământ

Planurile-cadru de învățământ precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea.

#

Orarul școlii

Orarul şcolii este disponibil la adresa http://cnpetrurarespn.edupage.org

Întrebări şi răspunsuri

Aici oferim răspunsuri la întrebările cel mai des adresate referitoare la curriculum școlar de la Colegiul Național Petru Rareş