counter Img
820

Număr total de elevi

counter Img
24

Top licee național 2017

counter Img
800

Admiși în învățământul superior

counter Img
100

Promovabilitate bacalaureat 2017

Virtutea nu capătă preţ şi strălucire decât atunci când iese biruitoare din lupta făţişă cu răutatea şi stricăciunea omenească.


Calistrat Hogaş în Pe drumuri de munte

#

Istoric

La 8 noiembrie 1869, cu ordinul nr. 3.797, Ministerul numeşte profesori pe Calistrat Hogaş pentru partea literară şi pe Ion Negre pentru partea ştiinţifică la Gimnaziul Piatra Neamţ.

#

Viziune și misiune

Colegiul Național “Petru Rareș”, Piatra Neamț are misiunea de a optimiza constant oferta educațională în raport cu standardele de calitate naționale și europene.

#

Conducere

DIRECTOR: ONICIUC GRIGORUŢĂ DIRECTOR ADJUNCT: JORA CLAUDIA IONELA

#

Profesori

Lista - Profesorii Rareșului

#

Personal didactic auxiliar, personal nedidactic

Resursa umană ce face posibile desfășurarea tuturor activităților din Colegiul Naţional „Petru Rareș”.

#

Resurse materiale

Resurse materiale

Tur al Colegiului

CEA MAI VECHE ȘCOALĂ DIN JUDEȚ

POȚI ÎNVĂȚA ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ

Întâi de toate, trebuie să ai o medie foarte mare de admitere (compusă din media generală din cei patru ani și din media obținută la examenele de sfârșit de gimnaziu) – se știe că de multe generații mediile noastre de admitere sunt cele mai mari / printre cele mai din județ. Aici învață elite și trebuie să dovedești că poți face parte din ele. Apoi, învață bine la toate disciplinele din gimnaziu, ca să asimilezi știință, nu doar pentru medie. Examenul îl susții la câteva obiecte, dar, după ce ai intrat în clasa a IX-a, te așteaptă o muncă susținută la toate materiile școlare, pentru că aici îți formezi o cultură generală și te pregătești complex pentru o varietate de opțiuni de carieră. Biblioteca și studiul trebuie să fie aliații tăi de nădejde – aici vin mai ales elevi pasionați de aventura cunoașterii. Important este și să te informezi corect despre atmosfera și stilul educațional din Rareș. Vorbește cu elevii mai mari, din diferite clase, întreabă-i lucrurile care te preocupă, citește articolele de pe site-ul liceului, din presa locală, vino la Ziua Porților Deschise, consultă-te cu părinții, cu educatorii în care ai încredere că îți pot da o părere obiectivă. La final, alege TU, după ce ai ascultat toate părerile: este viața ta și drumul tău educațional contează în primul rând pentru tine. În cele din urmă, stai de vorbă cu tine însuți și evaluează-ți puterile: dacă vrei să faci parte dintr-o tradiție centenară a educației exemplare și ești dispus să te formezi ca un caracter puternic, independent și riguros, prin muncă individuală, sprijinită doar de profesori, vino alături de noi. Te vom susține, dar nu putem face pașii în locul tău: ești un atlet care are în spate antrenori și prieteni, dar aleargă singur către linia finală. „Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi” crede Antoine de Saint-Exupéry. Gândește în perspectivă: dacă te vezi peste patru ani ca absolvent al celui mai prestigios colegiu din Piatra-Neamț, ai șansa să devii rareșist!
Mai important decât orice, vei învăța să înveți. Un mare istoric al neamului nostru, Nicolae Iorga, a sintetizat demult rolul esențial al școlii: ”Școala cea mai bună este aceea în care înveți înainte de toate a învăța” (Cugetări). Toate acumulările care vor deveni o a doua ta natură trebuie să fie asimilate sub forma unor competențe, nu doar a unor informații: cu timpul, îți vei crea propriile strategii de învățare inteligentă, propriile tehnici, care să te formeze ca viitor specialist în domeniul pe care îl vei alege, nu să te de-formeze ca un tocilar ce poate recita formule și legi, dar nu pricepe mai nimic din viața reală. Pentru aria curriculară Limbă și comunicare (care include Limba şi literatura română, cel puțin două Limbi și literaturi străine şi Limba latină) vei învăța cum ”Cuvintele noastre sunt partea noastră de cer”, după vorbele filosofului român Constantin Noica, dar și ce frumos și plin de stele e cerul altor limbi, al altor culturi; vei citi mult, vei avea modele de existență, exemple din bogata cultură română și din surorile ei europene; vei înțelege mentalități, căci în limbă se stratifică pentru a fi transmise cele mai dense experiențe ale unui popor. Aria curriculară largă de Matematică şi ştiinţe (ce cuprinde disciplinele: Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie) îți va deschide nenumărate porți spre domenii fascinante ale cunoașterii, prin care vei trece de la teorie la practică, de la concret la abstract, de la analiză la sinteză, deprinzând toate mecanismele mentale importante pentru orice domeniu al cunoașterii științifice ai vrea să alegi. Abilitățile în domeniile respective sunt importante, dar mai important este efortul ce trebuie făcut pentru a studia din ce în ce mai aprofundat fiecare aspect; vei trece de abordarea copilărească de tipul ”Îmi place / nu-mi place” pentru o viziune mai matură ce înțelege că miza tuturor acestor științe exacte este de a îți structura un mod rațional și complex de a gândi. O a treia arie curriculară, Om şi societate, conține Istoria, Disciplinele Socio-Umane (Logica, Psihologia, Economia și Filosofia) și Religia. Vei părăsi domeniul certitudinilor și vei intra pe cel al aventurii interioare, explorând trecutul popoarelor sau al ideilor, misterele minții omenești și labirinturile sufletului – pasionante drumuri către acel ”E în noi ceva mai adânc decât noi înșine” al Sfântului Augustin. Pentru aria curriculară Informatică și Educație Tehnologică vei utiliza laboratorul de informatică și lucrul cu mașinile moderne care te atrag grozav; realitatea virtuală e adesea fascinantă pentru că posibilitățile ei sunt ferestre spre infinite aplicații născute din imaginația informaticienilor și a inginerilor. Cine știe, poate vei vrea să faci din pasiunea aceasta chiar o meserie, într-o bună zi. La aria curriculară Educație fizică și Arte (incluzând Educaţia plastică şi Educaţia muzicală) vei folosi abilități practice, talente native, care vor trebui cultivate cu răbdare dacă vrei să obții performanță. Sala de sport și cabinete școlare vor fi spațiul tău de desfășurare, așteptându-te să îți dezvolți corpul și aptitudinile, așa cum în sala de clasă sau în laboratoare îți provoci mintea. Toate aceste arii te pregătesc implicit și pentru examenele naționale care sunt vitale pentru portofoliul, C.V.-ul și dezvoltarea ta profesională; lor li se adaugă Cursurile Opționale (Curriculum la destinația școlii) ce aprofundează materiile din trunchiul comun sau oferă direcții de studiu diverse, menite să îți ofere o varietate cât mai mare de opțiuni, de la Astronomie la Teatru, de la Cinematografie la Scriere creativă – cu siguranță te vei bucura de libertatea de a alege traseul educațional pe care ți-l dorești. Ultima arie curriculară, Consiliere şi orientare, va cuprinde mai multe teme, şi nu numai consiliere şi orientare profesională, la care te poate ajuta și Cabinetul de asistență psihopedagogică. Dirigintele clasei, în funcție de specificul colectivului tău de elevi și de pregătirea lui, va coordona activitățile școlare și mai ales extra-școlare care îți plac atât de mult pentru că aduc și un pic de distracție și de veselie după perioadele de muncă serioasă. După cum vezi, ai atâtea direcții în care să te dezvolți – nu mai depinde decât de tine să intri încrezător pe ușa fiecărei discipline școlare. Niciuna nu este mai importantă sau mai frumoasă decât alta – tu o vei face așa, prin implicarea și prin devotamentul tău. Rareșul nu poate decât să te aștepte și să te susțină, atât cât reușește, în destinul tău de ființă căutătoare – sperăm să descoperim împreună în cei patru ani de liceu că ”Cea mai nobilă pasiune a omului este aceea de a crește și de a înțelege” (Leonardo da Vinci).