Olimpiada de Fizică – Etapa Județeană – 2 Martie 2024

OJF2024 LOGO mic

În atenția candidaților

Etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Fizică se va desfășura în data de 02 martie 2024 la Colegiul Național “Petru Rareș” din Piatra-Neamț, începând cu ora 09.00. Elevii se vor prezenta în sală în intervalul 08.00 – 08.30 și vor fi legitimați pe baza actului de identitate, respectiv a carnetului de elev cu fotografie și vizat la zi.
Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, în funcţie de numărul elevilor participanţi care susţin olimpiada în altă localitate decât cea în care domiciliază, aceştia vor fi însoţiţi de unul sau mai multe cadre didactice, conform reglementărilor în vigoare. Pe toată durata deplasării, cadrul didactic însoţitor îşi asumă responsabilitatea supravegherii şi îndrumării corespunzătoare a elevilor şi răspunde pentru orice incident apărut şi negestionat corespunzător.
Activitatea de evaluare va avea loc la Colegiul Național “Petru Rareș” din Piatra-Neamț, în data de 02 martie 2024, începând cu ora 12.00.
Pentru redactarea lucrărilor, elevii vor avea asupra lor stilou/pix cu cerneală/pastă albastră, creion negru pentru desene, riglă (echer) și calculator neprogramabil. Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de olimpiadă sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

Repartizarea candidaților


SUBIECTE ȘI BAREME:


REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII:

anunt-contestatii


REZULTATE FINALE OJF 2024: