Olimpiada județeană de fizică – 2018

descărcare
  1. Ora limită de prezentare a elevilor în săli este 830Ora de începere a concursului este 0900. Durata probei este de trei ore, din momentul distribuirii subiectelor în sala respectivă. Ora limită pentru predarea tezelor se scrie pe tablă, în fiecare sală de concurs.

  2. Comisia județeană

  3. Repartiția elevilor

  4. Subiecte

  5. Bareme

  6. Rezultate

  7. Depunerea contestaţiilor (se va preciza clasa și subiectul a cărui rezultat se contestă) se va face luni, 26 februarie 2018 pînă la ora 1000, având semnătura profesorului de la clasă al elevului, vor fi înregistrate în unitățile de învățământ de proveniență ale elevilor și vor fi transmise prin fax la Colegiul Naţional ”Petru Rareş” Piatra Neamţ pînă la ora 1100, însoțite de un tabel centralizator pentru unitatea de învățământ respectivă. Elevii care contestă rezultatele vor fi prezenți la Colegiul Naţional „Petru Rareş” Piatra Neamţ pentru etapa de moderare, luni, 26 februarie 2018, la ora 1430

  8. Rezultate finale