REPARTIZARE CANDIDAȚI PE SĂLI : proba C) – Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională – Audiţie şi scris

Mâine (21 februarie 2018) proba de competențe de comunicare într-o limbă de circulație internațională începe la ora 12:00. Accesul elevilor în sălile de examen se face până la ora 11:30. Repartiția elevilor în sălile de examen p..

REPARTIZARE CANDIDAȚI PE SĂLI : proba C) – Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare intr-o limbă de circulaţie internaţională – Oral

Mâine (21 februarie 2018) proba de competențe de comunicare într-o limbă de circulație internațională începe la ora 12:00. Accesul elevilor în sălile de examen se face până la ora 11:30. Repartiția elevilor în sălile de examen p..