Profesorii Rareșului

Venituri salariale conform art.33 din legea: 153/2017
În atenția cadrelor didactice înscrise la gradul I, seria 2018-2020