Simulare Bacalaureat – 4-6 Martie 2024

bac


Procedura privind organizarea și desfășurarea simulării probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2024

procedura-simulare-nationala-EN-si-BAC_2024


În atenția candidaților

– accesul elevilor se va face prin intrarea dinspre Primaria Piatra-Neamț, cel mai târziu, cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfăşoară probele scrise;
– elevii se aşează câte unul în bancă (conf. art. 17 din Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010), în ordine alfabetică pe centru de examen, conform listelor afişate;
– durata fiecărei probe scrise este de 180 de minute, cronometrate după cele 15 minute destinate completării casetei de identificare, de către fiecare elev; pentru elevii cu deficienţe/cerinţe educaţionale speciale care participă la simularea Bacalaureatului din anul şcolar 2023-2024, se aplică prevederile art. 31 şi a art. 32 din Anexa 2 la OMECTS nr. 4801/2010, respectiv a Procedurii ME nr. 31816/25.10.2023;
– din momentul distribuirii subiectelor, niciun elev nu mai poate intra în sală şi niciun elev nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează pentru predarea acesteia;
– pentru elaborarea lucrării scrise, elevii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru; pentru proba de la disciplina „Matematică”, elevii pot să utilizeze instrumente de lucru specifice, pentru desene geometrice; se interzice folosirea în timpul probelor a mijloacelor de calcul; se folosesc numai colile distribuite de către asistenţi;
– elevii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală;
– la expirarea celor 180 de minute acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit; trei elevi rămân în sală, până la scanarea ultimei lucrări;
– numerotarea paginilor suplimentare se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrărilor de către elevi ;
– spațiile rămase libere /necompletate se barează/marchează cu Z;
– candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor, pot părăsi centrul de examen cel mai devreme după o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor în săli;
– la părăsirea sălii de examen toți candidații predau, odată cu lucrările scrise, subiectele și ciornele.

Se interzice elevilor să pătrundă în clasă cu:

– manuale, dicţionare, notiţe, însemnări care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor
– telefoane mobile, instrument electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare.

Repartizarea pe săli – Proba E.a) – 4 Martie 2024

REPARTIZARE-SALI-PROBA-Ea-SIMULARE-BACALAUREAT-CLASA-a-XII-a-2024


Repartizarea pe săli – Proba E.c) – 5 Martie 2024

REPARTIZARE-SALI-PROBA-Ec-SIMULARE-BACALAUREAT-CLASA-a-XII-a-2024


Repartizarea pe săli – Proba E.d) – 6 Martie 2024

REPARTIZARE-SALI-PROBA-Ed-SIMULARE-BACALAUREAT-CLASA-a-XII-a-2024-2

Sali-de-examen_sali-de-bagaje