prof. JORA CLAUDIA IONELA

Biografie

Experiență profesională

 • Ianuarie 2017 - prezent

  Profesor limba engleză / Director adjunct / Membru în Consiliul de administrație / Coordonator Comisia CEAC / Responsabil Comisia pentru sprijinirea activității bibliotecii / Comisia de casare, clasare si valorificare a materialelor rezultate / Responsabil comisia de indrumare, control si evaluare a activitatii personalului didactic auxiliar si nedidactic

 • 2012 – 2017

  Profesor limba engleză -Colegiul Național Petru Rareș Piatra Neamț /Profesor diriginte / Profesor metodist; Membru în consiliul de administrație: 2014-2015, 2015-2016 / Membru în comisia pentru evaluarea si asigurarea calității 2014-2015, 2015-2016 / Membru în comisia pentru punere in aplicare a proiectului sistemic ”Personalul didactic din învâțământul preuniversitar și universitar de stat- promotor al învățării pe tot parcursul vieții” / Membru în comisia de programe și proiecte europene / Membru în comisia pentru promovarea imaginii liceului / Membru în comisia de îndrumare a revistei liceului și a anuarului / Membru în comisia pentru proiecte educative / Membru în comisia pentru ocuparea posturilor de îngrijitor cu contract individual de munca, pe perioada nedeterminată / Coordonator al procesului de organizare a examenelor Cambridge / Membru în echipa de organizare a concursului ”Hai în viitor” / Profesor evaluator Comisia Naționala a Olimpiadei de Limba Engleză, etapa națională Brăila 2014 / Membru în Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale/inspecțiilor speciale la clasa pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar , sesiunea 2015/2016 / Membru în Comisia Județeană de elaborare a subiectelor , baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise din cadrul concursului la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar; / Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei Limba Engleză începand cu anul școlar 2009-2010; Participare Simpozion Național ”Prezența școlii în absența părinților”. Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional, începând cu 31.07.2012.

 • 2002– 2012

  Profesor limba engleză: Colegiul Național de Informatică, Grup școlar ”Dimitrie Leonida”, Liceul de Artă ”Victor Brauner”, Liceul Pedagogic ”Gheorghe Asachi”, Colegiul tehnic ”Gheorghe Cartianu”

 • 1998-2002

  Universitatea „Al. I. Cuza” Iași , Facultatea de Filologie, Sectia Engleză – Română.

Formular de contact