Detalii decontare transport an școlar 2023-2024

folder

ELEVI CAZAȚI LA INTERNAT SAU CARE STAU ÎN GAZDĂ

Elevilor care sunt cazaţi la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază şi localitatea de domiciliu, astfel:
  a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;
  b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate cu maximum 2 zile înainte şi 2 zile după fiecare sărbătoare legală, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi.

Decontarea se face pe baza documentelor de transport aduse la unitatea școlară.

*NOTĂ: pentru decontarea documentelor de transport este necesar extrasul de cont elev/părinte și o copie după C.I. titular cont – DOAR PENTRU ELEVII CARE NU AU DEPUS EXTRASUL DE CONT ÎN ANII ANTERIORI


TRANSPORT LOCAL

  • Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, inclusiv cel metropolitan, pe bază de titlu de călătorie, pe tot parcursul anului şcolar;
  • Titlurile de călătorie gratuite pentru elevi se eliberează nominal de către operatorul local de transport, în baza confirmării/validării calităţii de elev;
  • Eliberarea/Reîncărcarea titlului de călătorie gratuit pentru elevi se realizează în baza carnetului de elev, vizat pentru anul şcolar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinţei emise de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar în curs, în original, sau a cardului naţional de elev, precum şi a cărţii de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naştere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. În cazul în care verificarea calităţii de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului informatic integrat al învăţământului din România, elevii care au împlinit vârsta de 14 ani trebuie să prezinte cartea de identitate, iar elevii cu vârsta până în 14 ani trebuie să prezinte copia certificatului de naştere.

TRANSPORT JUDEȚEAN