Lista disciplinelor la care se susțin lucrări de evaluare semestrială în anul școlar 2017 – 2018

New Blue System 038