Olimpiada județeană de chimie 04.02.2023

3-34793_chemistry-erlenmeyer-ribersolo-analysis-of-soil-and-lab

Olimpiada de chimie -Etapa județeană


–         Intrarea elevilor în sălile de concurs se va face până la ora 9.00

–         Etapa județeană a Olimpiadei de Chimie se va desfășura în intervalul orar  9.30-12.30

–         Proba scrisă va începe la  9.30

–         Legitimarea se va face pe baza cărții de identitate/carnet de elev vizat la zi/ certificat de naștere

–         Elevii trebuie să aibă calculator neprogramabil și pix/ stilou cu cerneală albastră

Având în vedere prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, elevii participanți vor completa o declarație de consimțământ în acest sens. Declarațiile completate de elevi/părinți/tutori legali se vor centraliza de către comisia de organizare a etapei județene și vor fi aduse personal de către fiecare participant.

Calificarea la etapa națională se va face pe baza unui clasament în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, care nu trebuie să fie mai mici de 60% din punctajul maxim al probei.

Candidații care au obținut punctaje egale la etapa județeană și se află în situația calificării pentru etapa națională a olimpiadei pe locurile atribuite conform art. 15 alin. (3) din Metodologia cadru, vor fi departajați utilizându-se următoarele criterii:

1.     Punctajul mai mare obținut la Subiectul al IV-lea;

2.     Punctajul mai mare obținut la Subiectul a III-lea;

3.     Punctajul mai mare obținut la subiectul al II-lea.

În cazul în care, după aplicarea celor trei criterii de departajare, precizate anterior, se menține egalitatea, se organizează o probă scrisă de baraj.

Comisia județeană de organizare

Repartizarea în săli


Repartizare-elevi-OjCh-pe-sali