Olimpiada județeană de Limbi Romanice (Franceză/Italiană/Spaniolă) – 20.03.2022 – Rezultate și detalii contestații

png-transparent-open-university-the-god-problem-how-a-godless-cosmos-creates-charlotte-language-learning-others-english-text-logo-thumbnail

CONTESTAȚIILE REZULTATELOR OBȚINUTE LA LIMBA FRANCEZĂ ȘI LIMBI ROMANICE – ITALIANĂ, SPANIOLĂ SE VOR DEPUNE LUNI, 21.03.2022, ÎNTRE ORELE 1000-1400 LA  COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” PIATRA-NEAMȚ.

Conform REGULAMENTULUI SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză și limbi romanice – italiană, spaniolă, în anul școlar 2021-2022:

Art.19. (1) La toate etapele Olimpiadei, nu se admite depunerea contestației de către altă persoană (părinte, profesor însoțitor, coleg etc.), în absența elevului în cauză.

(2) La proba de baraj, pentru calificarea la etapa națională, rezultatele nu pot fi contestate.

(4) Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

Art.20. (1) La toate etapele Olimpiadei, dreptul la contestație are ca obiect exclusiv propria lucrare/propriul rezultat.

(2) Elevul concurent nu poate contesta rezultatul unor terți și nu poate avea acces la lucrările acestora.

Conform REGULAMENTULUI SPECIFIC privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limba franceză  și limbi romanice – italiană, spaniolă în anul școlar 2021-2022:

Art.8. La etapa județeană/a sectoarelor municipiului București, pentru elevii care au obținut medii/ punctaje egale care le conferă o potențială calificare la etapa națională, departajarea se face pe baza unor criterii stabilite de către Comisia județeană/ a sectorului municipiului București de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor, pe care le comunică elevilor, prin afișarea pe site-ul inspectoratului școlar și la avizierul unității/unităților școlare-gazda/gazdele olimpiadei, înainte de desfășurarea probei de concurs.

În cazul lucrărilor cu punctaje egale de 100 de puncte, se pot organiza probe de baraj.

            Criteriile de departajare sunt:

  1. punctajul obținut pentru Subiectul al III-lea;
  2.  punctajul obținut pentru Subiectul al II-lea;
  3.  punctajul obținut pentru Subiectul I.
Olimpiada-judeteana-romancie_2022_REZULTATE