Olimpiada județeană de limbi romanice (franceză, spaniolă și italiană)

romaniceeee
 1. Sâmbătă, 03.03.2018, începând cu ora 10:00 se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei de Limbi romanice (franceză, italiană, spaniolă), pentru liceu, la Colegiul Național Petru Rareș.

 2. Ora limită de prezentare a elevilor în săli este 930. Legitimarea elevilor se va face pe baza carnetului de elev (vizat la zi)/cărții de identitate. Durata probei este de TREI ore, din momentul distribuirii subiectelor în sala respectivă. Ora limită pentru predarea tezelor se scrie pe tablă, în fiecare sală de concurs.

 3. Repartiția elevilor

 4. Subiecte

  1. limba franceză
 5. Bareme

  1. limba franceză
 6. Rezultate

  1. limba franceză
  2. limba italiană
  3. limba spaniolă
 7. Eventualele contestații se vor transmite prin fax la secretariatul Colegiului Național Petru Rareș Piatra Neamț, luni 5 martie 2018, până la ora 14:00.

 8. Rezultate finale

  1. limba franceză
  2. limba italiană
  3. limba spaniolă
 9. Proba orală pentru elevii claselor a X-a, XI-a și a XII-a va avea loc în data de 10 martie 2018 la Colegiul Național Petru Rareș, începând cu ora 10:00.

 10. Rezultate finale după proba ORALĂ B

  1. limba franceză
  2. limba italiană
  3. limba spaniolă