CONCURS NAȚIONAL INTERDISCIPLINAR

Zgarciu

În ultimele decenii studiul ştiinţelor naturii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui elev. În acest context considerăm că este necesară o relansare a ştiinţelor în general, care să vină în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară.

Întrucât şcoala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii şi comunitatea de posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de fizică, chimie, biologie şi activităţile extraccuriculare ce implică aceste ştiinţe.

Odată cu sărbătorirea colegiului, ne-am gândit să organizăm a doua ediție a concursului și cu scopul de a omagia un profesor de prestigiu al județului, absolvent al colegiului, cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional. Domnul profesor Ioan Zgârciu a coordonat și influențat parcursul școlar și profesional a multor generații de elevi.

TABEL-FINAL-PREMII-Concurs-Ioan-Zgarciu

Anexe:

1. Invitație

2. Prezentare proiect

3. Regulamentul concursului

4. Fișa de înscriere

5. Declarație concurs

6. Declarație prelucrare date cu caracter personal

7. Acord parteneriat

8. Ioan Zgârciu

Ediția I