Concurs interdisciplinar – Quarcii și evoluția lor

ok

Site-ul concursului aici !

În ultimele decenii studiul ştiinţelor naturii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui elev. În acest context considerăm că este necesară o relansare a ştiinţelor în general, care să vină în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară.

Întrucât şcoala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii şi comunitatea de posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de fizică, chimie, biologie şi activităţile extraccuriculare ce implică aceste ştiinţe.

Odată cu sărbătorirea celor 150 de ani de existență ai colegiului, ne-am gândit să organizăm acest concurs și cu scopul de a omagia un profesor de prestigiu al județului, absolvent al colegiului, cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional. Domnul profesor Ioan Zgârciu a coordonat și influențat parcursul școlar și profesional a multor generații de elevi .

Site-ul concursului aici !